Pazo do Rosal

O pazo do Rosal é unha interesante mostra da arquitectura civil que data da segunda metade do século XVIII, con engadidos na primeira do XIX. O pazo está constituído polo edificio principal, o pombal circular, o hórreo de sete vans e a capela que gardaba os restos mortais do contraalmirante Castro Méndez Núñez. Estes descansan hoxe no Panteón de Mariños Ilustres da Academia Militar de San Fernando en Cádiz.

Proxecto participado por

Síguenos

Contacta

© Mancomunidade do Morrazo. Todos os dereitos reservados.